НормофталПрепарат от Пептид-Био.

Агенство Aaron Lloyd.